Wij hopen  dat U ook dit jaar weer onze inspanningen voor de gehandicapte en oudere vissers wilt steunen met een financiële bijdrage aan onze Stichting.

U kunt een donatie doen door overmaking van een bedrag op één van onze bankrekeningen. Voor rekeningnummers zie de rubriek Wie zijn wij? op deze website.

Onze Stichting heeft een ANBI-verklaring van de Belastingdienst, zodat u giften aan onze Stichting kunt aftrekken voor de Inkomstenbelasting,

als het totaal van al uw giften boven 1% van uw “drempelinkomen” (het totaal van alle inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3)  uitkomt.

 

U kunt ook een schenking doen die altijd aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting, 

ook als het totaal van al uw schenkingen niet boven uw  “drempel” uitkomt. 

In dat geval dient u zich schriftelijk te verbinden om 5 jaar  achtereen (het mag ook langer zijn)  een schenking te doen aan het Viscentrum. 

Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl/schenkingen. 

Daar kunt u ook een formulier downloaden voor een overeenkomst tot het doen van een periodieke gift in geld. 

Als u geïnteresseerd bent om op deze manier schenkingen aan het Viscentrum te doen, kunt u ook met ons contact opnemen voor nadere informatie.

 

Ten slotte een derde manier om geld te schenken aan het Viscentrum.

U kunt het Viscentrum in uw testament opnemen, zodat na uw overlijden een door u vastgesteld geldbedrag van uw erfenis aan het Viscentrum wordt geschonken.

U dient dit met uw notaris te regelen.

 

Voor al uw schenkingen, op wat voor manier dan ook, zijn wij zeer dankbaar. 

U kunt ervan verzekerd zijn dat uw geld goed besteed zal worden. 

Het Viscentrum is géén winst beogende instelling en werkt uitsluitend met niet betaalde vrijwilligers. 

Al het ontvangen geld is bestemd om het mogelijk te maken dat mensen met een beperking en ouderen veilig en onbezorgd bij ons kunnen komen vissen.