De Stichting Viscentra Gehandicapten is opgericht in 1966. Doel van de Stichting is het voor gehandicapten en ouderen mogelijk te maken de vissport te beoefenen op een voor hen geschikte en veilige wijze.  Het is voor gehandicapten en ouderen immers moeilijk om een goed visstekkie te vinden. Met een rolstoel of als je slecht ter been bent,  kun je moeilijk of niet door een drassig weiland bij een leuk slootje komen. Afdalen langs een steil talud lukt ook niet. En zit je langs het water dan is er meestal geen hek om te voorkomen dat je per ongeluk er in rijdt of valt. Een toilet is meestal nergens te bekennen en wildplassen gaat ook niet zo maar.

Het initiatief voor het oprichten van de Stichting is voortgekomen uit een KRO-radio-viswedstrijd "Koning Kanjer" onder leiding van radiopresentator wijlen Frits van Turenhout. De hoofdprijswinnaar J. Bouwens stelde zijn prijs van ƒ 1000 (een heel bedrag in die tijd) beschikbaar voor het aanleggen van een visgelegenheid voor gehandicapten en ouderen en de KRO deed daar nog eens een flink bedrag bij. Met donaties en sponsors werd nog meer geld bijeengebracht. Het oog viel op het fort bij Abcoude, waarvan de fortgracht een prachtig viswater opleverde. Met medewerking van het Ministerie van Defensie, waaronder het fort in 1966 viel (thans is het eigendom van de Vereniging van Natuurmonumenten), werd de op het terrein van het fort staande genieloods omgebouwd tot een model-viscentrum, dat als voorbeeld zou kunnen dienen voor andere gemeenten om soortgelijke viscentra te bouwen. In de loop der tijd zijn inderdaad in andere gemeenten plekken aangelegd waar gehandicapten en ouderen veilig kunnen vissen maar nergens bestaat zo'n mooie accommodatie als in Abcoude.
Het water van de fortgracht is een uitstekend viswater. Door inlaat vanuit de Angstel en uitlaat op de polder bestaat een voortdurende stroming. In de fortgracht zwemmen rietvoorn, ruisvoorn, blei, brasem, karper, snoek, paling en minder vaak voorkomende soorten vissen.
In het Jan de Klerk Paviljoen (zo genoemd naar één van de eerste voorzitters van de Stichting)  kan men eten, drinken, rusten en schuilen bij slecht weer. Het paviljoen is voorzien van twee aangepaste toiletten voor invaliden.
Langs het water loopt een geasfalteerd pad dat toegang geeft tot 11 ruime vissteigers, zodat rolstoelers gemakkelijk aan het water kunnen komen. Daarnaast zijn er nog vier vissteigers die alleen lopend zijn te bereiken.
Naast rolstoelgebruikers zijn ook andere gehandicapten en ouderen – in principe vanaf 60 jaar – bij ons welkom. Met deze leefijdgrens zijn wij niet al te precies.
Wij verkopen aas en voer. Ook kunnen wij materiaal zoals hengels, tuigjes, leefnetten etc. tegen een kleine vergoeding ter beschikking stellen. De tuigjes zijn voorzien van haakjes zonder weerhaak. Wij juichen het gebruik hiervan ook van harte toe bij gebruik van uw eigen tuigjes. U kunt vanzelfsprekend begeleiders meenemen. Zij kunnen ook meevissen.
Wij kunnen voor lunchpakketten zorgen. Uiteraard is het ook mogelijk binnen in het paviljoen de lunch te gebruiken. Uitsmijters, kroketten en gehaktballen staan op de kaart maar zo’n lunch moet wel tevoren worden afgesproken. Verder zijn allerlei soorten dranken en versnaperingen te verkrijgen.
Een prijslijst is elders op deze website te raadplegen.

Het Viscentrum is het gehele jaar geopend.  Het paviljoen is geopend in het seizoen (april -september) op woensdagen van 11 tot 16 uur en op andere dagen na afspraak. Het telefoonnummer en het e-mailadres voor het maken van afspraken vindt u op deze website onder "Wie zijn wij".

Ten slotte zij opgemerkt dat de Stichting Viscentra Gehandicapten geheel wordt gedreven door vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun arbeid behoudens de vergoeding van autokosten à € 0,20 per kilometer tot een maximum van 50 kilometer totaal. Ook de bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het Viscentrum heeft behoefte aan vrijwilligers.  Klik hier voor meer informatie.