Donaties-Schenkingen

Eenmalige donatie
Wij hopen dat u onze inspanningen voor mensen met een beperking van alle leeftijden en senioren (60+) wilt steunen met een donatie aan onze Stichting.
U kunt een bedrag overmaken op onze bankrekening, IBAN-nummer: NL37 RABO 0192 3037 32.

Onze Stichting heeft een ANBI-verklaring van de Belastingdienst, zodat u giften aan onze Stichting kunt aftrekken voor de Inkomstenbelasting.

Voor al uw schenkingen, op wat voor manier dan ook, zijn wij u zeer dankbaar. Het viscentrum is géén winstbeogende instelling en werkt uitsluitend met niet betaalde vrijwilligers. Al het ontvangen geld is bestemd om het mogelijk te maken dat mensen met een beperking van alle leeftijden en senioren (60+) veilig en comfortabel bij ons kunnen komen vissen.

Meerjarige donatie
Bent u geïnteresseerd om donaties aan het viscentrum te doen, dan kunt u contact met ons opnemen voor nadere informatie.

Donatie via testament 
U kunt het viscentrum in uw testament opnemen, zodat na uw overlijden een door u vastgesteld geldbedrag van uw erfenis aan het viscentrum wordt geschonken. U dient dit met uw notaris te regelen.

Wat kunt u ook schenken?
• Hengelsport gerelateerde artikelen.
• Hulp-, of hulpmiddelen voor onderhoud steigers en paviljoen.


* Stichting Viscentra Gehandicapten is een kleine ANBI en kan gevonden worden op de site van de Belastingdienst.
* Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.
* Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
* Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
* Stichting Viscentra Gehandicapten publiceert jaarlijkse de verplichte gegevens voor een kleine ANBI op de Website.

Gift aftrekbaar? Zoek uw stichting.