De bestuurssamenstelling luidt als volgt:
Wim de Vries              voorzitter
Caja Oudemans         secretaris
Elvira Oudemans        penningmeester en beheer paviljoen
Harry Burger               wedstrijdzaken, bijhouden adressenlijst SVG en website
Arjan Frerichs             visstandbeheerzaken

Corona
Helaas zijn we allemaal met het coronavirus geconfronteerd. In 2020 waren er vrijwel geen activiteiten bij het viscentrum. Juist in een tijd dat een ieder hier behoefte aan heeft. Dit geldt zeker voor onze doelgroep die graag naar buiten wil en bij ons viscentrum terecht kan. Maar het geldt zeker voor ons als vrijwilligers. Even niet samen de schouders eronder zetten, of samen de contacten onderhouden, of gewoon elkaar even zien. We hopen op een beter 2021.

 

Wim de Vries gaat in 2021 het voorzitterschap overnemen van CAJA Oudemans. Wim is goed bekend in de visserijwereld en is tevens voorzitter van de Hengelsport Vereniging Zaanstreek in Zaandam. Catherine Apotheker is gestopt als bestuurslid en Wim Hulshoff Pol is gestopt als secretaris. Zodra dat weer kan zullen wij op gepaste wijze afscheid van hen nemen. Gelukkig blijft Wim als vrijwilliger actief en kunnen we hem blijven zien.

 

Visserijkundige zaken
Afgelopen jaren zijn diverse malen karpers onderzocht op hun gezondheid en over het algemeen waren de vissen in goede conditie. Deze “karperdokter” houdt namens SVN vrijwel alle visvijvers van Nederland in de gaten wat betreft de gezondheid van de karpers.  De kwaliteit van het water was ook prima. Een groot gedeelte van 2020 heeft er ook een zuurstofmeter gehangen (van SVN, normale kosten € 1.500 maar nu gratis) en ook daar bleek het zuurstofgehalte van voldoende niveau. Waarschijnlijk wordt dit jaar weer een dergelijk onderzoek uitgevoerd (uiteraard proberen we dit weer gratis te regelen).

Begin 2021 is geprobeerd door een beroepsvisser de (te) grote karpers eruit te vangen. Helaas leverde dit slechts 10 karpers op waarvan twee grote exemplaren. Heel bijzonder dat er zo weinig gevangen werden maar waarschijnlijk wordt het dit jaar opnieuw geprobeerd. Dit zal de komende jaren opnieuw geprobeerd worden omdat te grote karpers niet gewenst zijn voor onze doelgroep (en onze hengelspullen).