In het bestuur hebben zich het afgelopen jaar enkele wijzigingen voorgedaan.  Tot het bestuur is toegetreden Arjan Frerichs. Arjan is tevens lid van het bestuur van Federatie Sportvisserij Mid-West Nederland. Uit dien hoofde beschikt hij over een aantal waardevolle contacten in de sportvisserijwereld. Het bestuur heeft daarvan al kunnen profiteren.  Bovendien is Arjan zelf een enthousiast sportvisser en bezit hij veel deskundigheid op het gebied van vissen. Binnen het bestuur is hij derhalve belast met de portefeuille visbeheer.  Catherine Apotheker moest wegens drukke werkzaamheden het voorzitterschap neerleggen. Zij blijft wel lid van het bestuur en zal zich vooral op fondsenwerving gaan toeleggen. De voorzittersfunctie is overgenomen door Caja Oudemans, die al penningmeester in het bestuur was en deze functie naast het voorzitterschap blijft vervullen. Zijn echtgenote Elvira Oudemans, de beheerder van het Paviljoen, doet daarnaast de financiële administratie van onze Stichting.

 

In het vorige verslag is melding gemaakt van het voornemen om vanwege de tegenvallende visvangst het gedeelte van de fortgracht tussen de steigers 1 en 11  door middel van hekken in twee compartimenten te verdelen waarin dan respectievelijk witvis en karpers zouden worden uitgezet. Dit op advies van Sportvisserij Nederland. Vanwege de overdadige groei van waterplanten zou ook een aantal graskarpers worden uitgezet. Het bestuur heeft deze plannen besproken met de vereniging Natuurmonumenten waarbij aan de kant van het bestuur ook een adviseur van Sportvisserij Nederland aanwezig was. Natuurmonumenten wil helaas niet met ons  in deze  plannen meegaan.  Het concentreren van een grote hoeveelheid vis in een beperkt gebied is volgens Natuurmonumenten tegennatuurlijk en ecologisch niet verantwoord. Hetzelfde geldt voor het uitzetten van een niet-inheemse vis als de graskarper.

 

 

Het bestuur heeft daarna een grote hoeveelheid karpers in de fortgracht uitgezet. In totaal ongeveer 2000 kg. Uiteraard kostte dit geld maar een voordeel was dat subsidie van Sportvisserij Nederland en van Sportvisserij MidWest Nederland kon worden verkregen. Het betrof vrij grote karpers met een gewicht van 2 tot 3 kg, dus te groot voor de aalscholvers om op te eten. Dit was een groot succes. De vangst tijdens onze Nationale Dagen viswedstrijden nam spectaculair toe. In 2017 werden 10 tot 17 vissen per wedstrijd gevangen met een totaal gewicht van 2 kg tot 7,8 kg.  Afgelopen jaar  werden per wedstrijd 12 tot 14 vissen gevangen met een totaalgewicht van 13 kg tot bijna 34 kg. Dit dankzij de karpers. Zie ook de Wedstrijduitslagen 2018 op deze website.

 

Behalve karpers werden ook nog andere vissen gevangen, zoals zeelten, brasems, voorns en een enkele paling. Werden vorig jaar nog veel kleine baarsjes gevangen, dit seizoen lag het aantal lager. Er werden ook een paar jonge zeeltjes gevangen. Dit stemt tot verheugenis want dit is natuurlijke aanwas. Er zijn geen zeelten uitgezet. Jonge zeelt betekent dat de kwaliteit van het water goed is.

 

Gezien het succes van de karpervangst heeft het bestuur besloten zich hierop te specialiseren. Er zullen dit seizoen opnieuw karpers van voldoende grootte worden uitgezet.

 

In verband hiermee zijn onze hengels aangepast. Deze waren niet geschikt voor karpervangst. De door ons gebruikte lijnen waren te dun en braken gauw. Één van onze vrijwilligers heeft al onze hengels ( zo’n 30 stuks) voorzien van een elastiek en een dikke lijn. Voorts zijn alle vishaakjes weerhaakloos gemaakt. Bij het losmaken van een gevangen vis van de haak is er zo minder kans op beschadiging van de vis. Het bestuur bepleit weerhaakloos vissen en vraagt dan ook van alle vissers, die met eigen hengel bij ons  komen vissen, dat dit weerhaakloos gebeurt. De meeste echte sportvissers zijn al op deze manier van vissen overgegaan.

 

Sportvisserij Nederland heeft een filmpje gemaakt waarin presentator Marco Kraal, voor de gelegenheid gezeten in een rolstoel, en één van onze vaste bezoekers Erwin van Eck, die helaas echt rolstoelgebonden is, laten zien hoe ook gehandicapten op karper kunnen vissen. Dit was kort nadat een grote hoeveelheid karpers was uitgezet. De opnamen, o.a. met behulp van een drone, laten zien hoe beide vissers de ene na de andere karper uit het water halen. Het filmpje is te bekijken via onze site op Facebook, klik hier voor de video, geplaatst op 10 september 2018.

 

Een gevolg van de grote hoeveelheid karpers in de fortgracht is dat deze in de periode dat er weinig waterplanten (het voedsel van karpers) in de fortgracht groeien, moeten worden bijgevoerd. Een aantal vrijwilligers zorgt hiervoor. Dank zij subsidie van Sportvisserij Nederland kon dit voer goedkoop worden verkregen. Een bijkomend voordeel van het voeren is, naar het bestuur hoopt, dat de karpers geleerd hebben dat in de buurt van de steigers altijd voer te vinden is, zodat zij daar ook rondzwemmen als er vissers op de steigers zitten.

 

 

Overigens hebben deskundigen ons verzekerd dat het karpervoer géén meststoffen bevat, zodat niet opgegeten voer niet kan dienen als mest voor waterplanten. Want ook het afgelopen jaar was er weer sprake van overvloedige groei van waterplanten. Was het andere jaren vooral waterpest, dit keer was het hoornblad dat het vissen bemoeilijkte. Misschien dat deze plant meer dan waterpest profiteerde van het feit dat door het prachtige seizoen het water van de fortgracht extra warm was. Een andere reden kan zijn dat er thans meer stroming in het water zit. Wij hadden namelijk geconstateerd dat de inlaat, van waaruit water uit het riviertje de Angstel in de fortgracht stroomt, behoorlijk was verstopt. Onze vrijwilligers hebben de inlaat schoongemaakt en het water van de Angstel stroomt nu weer vrijelijk naar binnen. Aan de andere kant van de fortgracht bevindt zich een overloop naar de polder. Het waterpeil in de fortgracht kan dus nooit te hoog stijgen. Maar hoe het ook zij, teveel waterplanten maken het vissen moeilijk. In het afgelopen seizoen moest tweemaal een maaiboot worden ingezet. Het bestuur heeft nu contact met een firma die over een harkboot beschikt. Een harkboot snijdt de waterplanten niet bij de grond af zoals een maaiboot doet maar verwijdert ook de wortels, waardoor het veel langer duurt voor de waterplanten zijn teruggegroeid. Wij zullen zien hoe dit in het nieuwe seizoen werkt.

 

Wat de ontwikkeling op het fort betreft: Natuurmonumenten heeft contact met twee ondernemers die op het fort een soort natuurcamping willen maken. Ze mikken op mensen die avontuurlijk zijn ingesteld, want erg comfortabel zal het kamperen, vooral in het begin door het ontbreken van voorzieningen, niet zijn. Ons grootste probleem bij het vorige plan tot ontwikkeling van het fort, het parkeren van auto’s op het terrein tussen de eerste en de tweede brug, vlak achter onze vissers op de steigers 7 t/m 11, is voorlopig van de baan. De exploitanten, Natuurmonumenten en de Gemeente De Ronde Venen zijn in overleg met de Jeu de Boulesclub Abcoude, die achter het fort is gevestigd, om het parkeerterrein aldaar uit te breiden. Bezoekers zouden dan vanaf deze parkeerplaats met een pontje overvaren naar het Fort. Op dit moment is het nog niet zover. De exploitanten van het Fort proberen echter de overlast voor ons tot het minimum te beperken. Zij overleggen met ons als er evenementen op het Fortterrein zijn. Het bestuur wacht de verdere ontwikkelingen af.

 

De Verordening Algemene Persoonsgegevens heeft ook het bestuur bezig gehouden. In verband met uitnodigingen voor viswedstrijden verzamelt het bestuur namen en adresgegevens van zorginstellingen en individuele personen. Ook worden bij viswedstrijden foto’s gemaakt. Het bestuur gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. Het beleid van het bestuur is vastgelegd in een Privacyverklaring, welke elders in dit blad is opgenomen en ook op onze website staat.

 

Het groot onderhoud van het Paviljoen blijft het bestuur zorgen baren. Wij hebben enige offertes opgevraagd, die echter zo hoog zijn dat wij dit niet uit eigen middelen kunnen betalen. Het bestuur is dus doende te onderzoeken welke derde partijen aan het onderhoud willen meebetalen. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan Natuurmonumenten maar ook aan de gemeente, financiële instellingen, locale bedrijven, enz. Het bestuur prijst zich gelukkig dat één van onze vrijwilligers ooit aannemer is geweest. Hij is thans bezig om de ergste plekken van verrotte planken te repareren.

 

Over vrijwilligers gesproken, na een oproep in één van de visbladen heeft zich een aantal nieuwe visvrijwilligers aangemeld. Het bestuur is bijzonder verheugd over de aanwas van vrijwilligers. Het totale aantal vrijwilligers bedraagt op dit moment 38.

 

 

Het bestuur, dat zelf ook uit vrijwilligers bestaat, realiseert zich hoe belangrijk vrijwilligers voor het Viscentrum zijn. Daarom organiseert het ten minste éénmaal per jaar een bijeenkomst met vrijwilligers, waar het bestuur informatie geeft aan de vrijwilligers over lopende zaken maar, belangrijker, waar ook de vrijwilligers hun mening over het bestuurshandelen en hun wensen kenbaar  kunnen maken.  Tevens heeft het bestuur in  het afgelopen jaar tweemaal een feestelijke bijeenkomst met alle vrijwilligers georganiseerd. Ook heeft het bestuur een brochure samengesteld voor nieuwe en voor reeds fungerende vrijwilligers met informatie over het Viscentrum. Met een woord van dank aan alle vrijwilligers wil het bestuur dit verslag besluiten.