Op 26 april 1966 werd de Stichting Viscentra Gehandicapten opgericht. Dat betekent dat wij dit jaar ons 50 jarig jubileum vieren. Het bestuur is druk bezig met de organisatie van verschillende activiteiten, daarbij geholpen door enkele vrijwilligers. Er wordt onder andere gedacht aan een viswedstrijd voor gehandicapten en ouderen uit de gemeente De Ronde Venen.  Later in het jaar zal misschien een viswedstrijd worden gehouden voor onze donateurs. Verder zal waarschijnlijk een bijeenkomst met een beetje feestelijk karakter worden gehouden voor onze goede relaties. Zodra daarover meer informatie beschikbaar is zal deze worden geplaatst op onze website www.viscentrumgehandicapten.nl en onze facebookpagina www.facebook.com/SVGABCOUDE.

 

 

 

2015 is in financieel opzicht een goed jaar voor het Viscentrum geweest, zoals u in het Financieel verslag 2105 kunt lezen.  Het paviljoen is het vorig jaar druk bezet geweest door clubs, verenigingen en andere organisaties uit Abcoude en omstreken voor het houden van lezingen, vergaderingen, bridgewedstrijden, en dergelijke. Bij al deze bijeenkomsten zijn steeds één of meer vrijwilligers van ons Viscentrum aanwezig. Onze vrijwilligers doen dat met veel plezier en een dankzegging van het bestuur voor hun inzet is hier op zijn plaats. Wij beschikken over zo’n dertigtal vrijwilligers die helpen bij het vissen, bardienst doen of allerlei kluswerkzaamheden uitvoeren. Om de communicatie met de vrijwilligers te verbeteren heeft het bestuur het afgelopen jaar tweemaal een bijeenkomst voor alle vrijwilligers georganiseerd, waar het bestuur informatie gaf over de gang van zaken binnen het Viscentrum en de vrijwilligers daarover hun mening konden geven. Dit heeft goed gewerkt en het bestuur zal het houden van deze bijeenkomsten met de vrijwilligers dan ook voortzetten.

 

Door onze klusvrijwilligers is weer veel werk verzet aan het onderhoud en het opknappen van het paviljoen en de vissteigers. Het schilderwerk in het paviljoen is nu bijna voltooid. Het terras vóór het paviljoen is vergroot, zodat daar meer mensen met een drankje in het zonnetje kunnen zitten. We hebben een grasmaaimachine gedoneerd gekregen en een bosmaaier aangeschaft, zodat het gras rondom het paviljoen en de vissteigers laag kan worden gehouden. Ook is een aantal grote parasols aangeschaft voor de vissteigers, zodat vissers nu beter  beschermd kunnen worden tegen de zon of tegen de regen.

 

In het begin van het jaar is bijna 600 kilo vis uitgezet (brasem, blankvoorn, kruiskarper) van gemiddeld 30 cm lengte maar deze vissen werden niet teruggevangen. Wel werden veel kleine voorns en baarsjes gevangen, een paar grote zeelten, een enkele karper en een aantal snoeken. Deze laatsten werden niet teruggezet in de fortgracht maar om de visstand te beschermen in het naast het Fort gelegen riviertje de Angstel te water gelaten.

 

Op advies van de Sportvisfederatie Mid-West Nederland is door een aantal vrijwilligers van april tot october elke ochtend voer gestrooid bij alle vissteigers. Vissen zouden daardoor worden aangetrokken zich in de omgeving van de vissteigers op te houden wat de vissers meer kansen zou geven iets te vangen. Of het heeft geholpen is niet helemaal duidelijk geworden. Zoals reeds gezegd, echt grote vissen werden niet gevangen. Toch zal in 2016 met voeren worden doorgegaan. 

 

Het bestuur heeft onderzocht of de fortgracht zou kunnen worden uitgebaggerd. Deze is vrij ondiep, gemiddeld zo’n 1,25 cm. Uit onderzoek is echter gebleken dat op de bodem van de fortgracht geen dikke laag modder ligt maar slechts een dun laagje slib. De bodem van de fortgracht bestaat uit zand en het weghalen daarvan heeft weinig zin want vanaf de zijkanten zal het zand weer toestromen. De baggerplannen zijn dus voorlopig van de baan. Wel zal het bestuur doorgaan met het verwijderen van waterplanten. In het afgelopen jaar is dat tweemaal gebeurd en ook in 2016 zal het bestuur daarop toezien.

 

De viswedstrijden in de maanden mei tot en met september trokken goede belangstelling. Het weer was helaas niet altijd even goed. Het was verheugend te merken dat echte vissers zich daardoor niet laten weerhouden. Een paar fervente individuele vissers kwamen bijna elke wedstrijddag en gelukkig deden ook weer een aantal instellingen mee, die al jaren bij ons vissen. Mooi om te zien dat op deze dagen een grote saamhorigheid bestaat en er altijd een gezellige sfeer is.

 

Helaas moesten wij afscheid nemen van de Siza Het Dorp groep uit Arnhem, die al vele jaren bij ons kwam. De vrijwilligster die voor Siza deze visuitjes regelde, moest daar vertrekken en daarmee kwam een einde aan het bezoek van deze vissers, die goede vrienden zijn geworden.

 

De economische crisis in de zorg is onze bezoekers niet voorbijgegaan. Van meer instellingen moesten wij vernemen dat zij niet meer kunnen komen vanwege bezuinigingen op personeel en activiteiten. Ook de hoge vervoerskosten spelen een rol. Wat dit laatste betreft gaat het bestuur onderzoeken of mogelijk een subsidie kan worden gegeven, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit fondsen bij andere organisaties, aan instellingen voor wie de kosten van het huren van een busje voor gehandicaptenvervoer te hoog zijn geworden.

 

De roofviscompetitie die elk jaar van november tot januari werd gehouden, is wegens gebrek aan belangstelling gestaakt. Natuurlijk kan in deze maanden nog steeds individueel op roofvis worden gevist.

 

Op initiatief van de Rotary Club Abcoude Baambrugge hebben wij samen met de Rotary een feestdag gehouden voor de bewoners van de Merenhof in Abcoude. Dat is een instelling voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Vissen en een barbecue waren de hoogtepunten van deze dag. De bewoners hebben genoten en wij gaan dit zeker herhalen.

 

Zoals in het vorige bestuursverslag reeds is meegedeeld zou in het fort een trainingscentrum komen voor persoonlijke ontwikkeling en omgevingsbewustzijn. Er zouden daar allerlei cursussen worden gegeven op deze gebieden. Verder zouden er een restaurant, logiesmogelijkheid, een retraite en een spa komen.  In het afgelopen jaar hebben wij gesprekken gehad met de initiatiefnemers van deze plannen en met Natuurmonumenten, de eigenaar van het fort. Wij hebben onze vrees uitgesproken over de onrust die voor onze vissers zou ontstaan, onder meer door de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen en een nieuwe weg daar naar toe.

 

Begin maart vernamen wij dat Natuurmonumenten de plannen heeft afgeblazen omdat de financiële haalbaarheid daarvan niet vaststond. Natuurmonumenten is zich nu aan het beraden hoe en door wie het fort nu kan worden geexploiteerd. Het bestuur zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen en contact blijven houden met Natuurmonumenten. Dit jaar in ieder geval zullen onze vissers nog in alle rust aan de waterkant kunnen genieten van de natuur.

 

Aan het eind van het jaar vonden enkele mutaties plaats in het bestuur. Het bestuurslid Frans Kramer is na meer dan 20 jaar zitting te hebben gehad in het bestuur afgetreden. Hij is opgevolgd door Harry Burger, die al vele jaren vrijwilliger bij het Viscentrum is.  Evert Jan Graatsma is afgetreden als voorzitter en bestuurslid. Hij blijft als vis- en klusvrijwilliger aan het Viscentrum verbonden. Evert Jan is opgevolgd door Catherine Apotheker, reeds enige tijd vrijwilligster bij het Viscentrum. Het bestuur is nu als volgt samengesteld: Catherine Apotheker, voorzitter; Wim Hulshoff Pol, secretaris; Caja Oudemans, penningmeester; Elvira Oudemans, beheerder; Harry Burger, bestuurslid.

Vanaf deze plaats wil het bestuur Frans Kramer en Evert Jan Graatsma zijn bijzondere dank overbrengen voor hun geweldige inzet gedurende tal van jaren voor het Viscentrum, dat ons allen zo nauw aan het hart ligt. 

 

Wij hopen dat 2016 een prachtig jaar wordt met mooi weer en vooral goede visvangst. Wij staan klaar om u te ontvangen.