Het vorig jaar genomen besluit om de Nationale Visdagen open te stellen voor vissers van alle zorginstellingen en deze niet meer te organiseren voor speciale soorten instellingen, heeft gewerkt. Alle Visdagen waren drukbezocht. Het weer werkte over het algemeen mee. Ook in 2014 werden wel veel kleine maar slechts weinig grote vissen gevangen. Dit ondanks het feit dat ook dat jaar weer een paar honderd kilo vis is uitgezet.

 

De SVG is lid geworden van Sportvisserij MidWest Nederland. Aan deze organisatie hebben wij advies gevraagd over de tegenvallende visvangst van de laatste jaren. Sportvisserij MidWest Nederland heeft ons geadviseerd om van april tot october dagelijks voer te strooien vóór de vissteigers om zo de vis daar naartoe te lokken. Verder zouden wij regelmatig de waterplanten vóór de steigers moeten laten verwijderen. Vorig jaar hadden wij namelijk weer veel last van waterpest en draadalgen. Ten slotte zouden wij weer een paar honderd kilo brasem, blankvoorn en kleine karper moeten uitzetten. Het bestuur heeft besloten dit advies op te volgen. Wij hopen dat de reeds genomen en nog te nemen maatregelen succes zullen hebben en dat onze vissers in 2015 goed zullen vangen.

 

Ook het probleem van het uitbaggeren van de fortgracht staat nog op de agenda van het bestuur. Wij hebben gesproken met Natuurmonumenten, de eigenaar van het Fort en de fortgracht, over een voorbereidend onderzoek. Vóór er gebaggerd kan worden willen wij en Natuurmonumenten weten wat de vervuilingsgraad van de modderlaag is en of er eventueel explosieven liggen, die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers in de fortgracht zijn gegooid. Ook moet een plaats worden gevonden waar het opgebaggerde slib kan worden gedeponeerd.

Met Natuurmonumenten hebben wij ook gesproken over de plannen die deze organisatie met het Fort heeft. Natuurmonumenten is in bespreking met een drietal mensen die in het Fort Abcoude een wellnesscentrum zouden willen vestigen voor zowel geestelijke als fysieke ontwikkeling, dus van yoga en meditatie tot sporten, en daaraan gekoppeld een informatiecentrum, waar men van alle methoden en theorieën over geestelijke en lichamelijke gezondheid kan kennisnemen. De betrokkenen zijn thans bezig de nodige financiën bijeen te krijgen want het Fort zal grondig dienen te worden verbouwd. Men verwacht een groot aantal bezoekers. In dat verband wil Natuurmonumenten het aantal parkeerplaatsen bij het Viscentrum uitbreiden. Voorts wil Natuurmonumenten een wandelpad realiseren van de ingang bij de Molenweg naar het oude station van Abcoude, dat een bed and breakfasthotel gaat worden. Vandaar kan men verder wandelen naar het Fort bij Nigtevegt, dat ook deel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam. Dit wandelpad zou een afsplitsing krijgen, waardoor men ook een rondje om het Fort zou kunnen lopen.

 

Wanneer de plannen voor een wellnesscentrum en een wandelpad  zouden doorgaan en inderdaad een groot aantal bezoekers zou langskomen, zal dit voor het Viscentrum grote gevolgen hebben. Het wandelpad zal langs het paviljoen en achter langs onze vissteigers lopen.  Vissers zullen dus niet meer rustig en ongestoord achter hun hengeltje kunnen zitten. De parkeerplaatsen mogen ook worden gebruikt door de bezoekers van het Fort en wandelaars, dus voor onze vissers en andere bezoekers  zullen minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Al het verkeer zal langs het Paviljoen rijden, dus bij mooi weer buiten zitten wordt minder gezellig. Het bestuur overlegt met Natuurmonumenten hoe onze vissers en andere bezoekers zo min mogelijk hinder en overlast zullen ondervinden.

 

Aan de inrichting van het Paviljoen is hard gewerkt. De muren zijn opnieuw gewit. Het houtwerk is geschilderd. De verlichting is vernieuwd. De bar is geheel vernieuwd. Van een aantal kerkbanken die wij geschonken kregen, zijn nieuwe tafeltjes gemaakt. Een aantal energieslurpende oude ijs- en vrieskasten hebben wij weggedaan. In plaats daarvan is een nieuwe koel- en vrieskast aangeschaft, die wij van de firma Bunschoten Electroworld te Abcoude met een flinke korting hebben gekregen.  Voor onze vissteigers hebben wij een aantal nieuwe stoelen aangeschaft. Deze zijn betaald met het geld dat wij van onze donateurs hebben gekregen en met de fooien die onze vrijwilligers van onze bezoekers hebben ontvangen. Want dit willen wij nog eens benadrukken: bestuur en vrijwilligers werken geheel belangeloos voor het Viscentrum en ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele vergoeding. Fooien gaan in de kas van het Viscentrum.

 

Wij onderscheiden drie soorten vrijwilligers: de visvrijwilligers die het vismateriaal onderhouden, de vissteigers inrichten, de viswedstrijden organiseren en die gehandicapte vissers bijstaan met het ontwarren van tuigjes, aas aan haakjes doen, vis van de haak halen, enz. Dan hebben wij de klusvrijwilligers die het onderhoud van het Paviljoen verzorgen met schilderen, timmeren, lampen en electrische leidingen aanleggen, schroeven indraaien en andere doe-het-zelf activiteiten. Ten slotte hebben wij de barvrijwilligers die behulpzaam zijn bij het verstrekken van drankjes en andere consumpties aan onze vissers en andere bezoekers. Wij kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken, dus als u zich geroepen voelt om mee te helpen, meldt u zich dan aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Om onze vrijwilligers te danken voor alles wat zij voor het Viscentrum doen, heeft het bestuur in de zomer een viswedstrijd voor de vrijwilligers georganiseerd met een wisselbeker voor de winnaar Alfred de Goede en na afloop een hapje en een drankje. In het najaar heeft het bestuur een bedankavond gehouden met een door onze eigen vrijwilligers verzorgd diner.

Van de gemeente De Ronde Venen, waarin het Viscentrum is gelegen, moesten wij onze horecavergunning vernieuwen. In verband hiermee hebben vier vrijwilligers een korte opleiding gevolgd en vervolgens met goed resultaat het examen Sociale Hygiène afgelegd bij de Stichting Vakbekwaamheid Horeca. Met de twee vrijwilligers die al eerder dit examen hadden afgelegd, beschikt het Viscentrum nu over zes leidinggevenden, die voldoen aan de eisen van de Drank- en Horecawet. De nieuwe horecavergunning is dan ook zonder problemen verleend. In verband met het verkrijgen van een nieuwe horecavergunning heeft het bestuur een bestuursreglement Sociale Hygiène vastgesteld. Hierin staan de regels voor een verantwoord alcoholgebruik, die door de vrijwilligers moeten worden toegepast bij het schenken van alcoholische dranken aan bezoekers.

 

In dit reglement heeft het bestuur ook opgenomen dat in het Paviljoen een strikt rookverbod geldt. In uitzondering hierop kan het bestuur aan bepaalde personen toestaan onder bepaalde voorwaarden te roken in een door het bestuur aangewezen ruimte in het gebouw.

 

 Sinds begin 2014 hangt in het Vispaviljoen ook een AED, een hartdefibrillator. Een aantal van onze vrijwilligers heeft een cursus gevolgd voor het gebruik van dit apparaat.

 

 De Stichting Viscentra Gehandicapten is een zogenaamde ANBI-instelling, d.w.z. dat giften aan de Stichting voor de Inkomstenbelasting kunnen worden afgetrokken. De Belastingdienst heeft ons meegedeeld dat tot de voorwaarden voor het handhaven van de ANBI-status onder meer behoort het opstellen van een Beleidsplan dat op de website van de organisatie gepubliceerd moet worden. Aangezien zo’n plan nog niet bestond heeft het bestuur snel een beleidsplan vastgesteld en op de website geplaatst. Belangrijkste punt voor het beleid 2015 en volgende jaren acht het bestuur het uitbaggeren van de fortgracht.

 

In het bestuur zijn enkele mutaties opgetreden. Roy Waanders heeft om persoonlijke redenen bedankt voor het bestuurslidmaatschap en heeft in de loop van het jaar ook zijn functie van beheerder van het Paviljoen neergelegd. Het bestuur wil op deze plaats Roy Waanders hartelijk danken voor het vele goede dat hij sinds zijn aantreden in 1999 als beheerder en sinds 2007 als bestuurslid voor het Viscentrum heeft gedaan. Roy blijft wel aan als gewone vrijwilliger en zal als zodanig zijn “vaste klanten”  blijven verzorgen. Roy is opgevolgd in het bestuur door Elvira Oudemans, aanvankelijk als toezichthouder op het beheer van het Paviljoen maar nu ook als beheerder van het Paviljoen. Alle contacten over bezoeken aan het Viscentrum, afspraken voor vissen, huur van het Paviljoen, enz. lopen nu via haar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

De echtgenoot van Elvira, Caja Oudemans, is begin 2014 toegetreden tot het bestuur en heeft de functie van penningmeester overgenomen van Wim Hulshoff Pol, die als secretaris blijft fungeren. Het op deze website opgenomen Verslag van de penningmeester 2014 is het eerste verslag van Caja.

 

Ons bestuurslid Frans Kramer is goed herstellende van een ernstige ziekte. Helaas zal hij zijn linkeronderbeen moeten missen. Tijdens het herstel van zijn ziekte is zijn lieve vrouw Alie Kramer overleden. Zij was een enthousiast vrijwilliger van het Viscentrum en kwam als Frans op het Viscentrum moest zijn voor vergaderingen of viswedstrijden geregeld mee om te helpen bij het huishoudelijk werk. Het bestuur was vertegenwoordigd bij haar crematie. Wij zullen haar zeer missen. Het bestuur is verheugd dat de zoon van Frans, zelf een enthousiast sportvisser, is toegetreden als visvrijwilliger.

 

Zoals hierboven vermeld: het Paviljoen ziet er piekfijn uit dank zij onze klusvrijwilligers. Onze visvrijwilligers staan klaar u te helpen bij het vissen. Onze barvrijwilligers willen u graag een drankje inschenken en een lunchpakket voor u klaarmaken. Nu moet de vis nog bijten en de zon schijnen, dan hebt u een prachtige visdag om nog lang te herinneren. Wij hopen u dus in grote getale in het nieuwe visseizoen te mogen ontvangen. Wij zijn er klaar voor.