Het jaar 2013 begon weer met ijs. Dat betekende dat er op de fortgracht werd geschaatst. Ons paviljoen fungeerde opnieuw als koek en zopie. Veel schaatsers kwamen bij ons voor erwtensoep, glühwein, warme chocola, koffie,kroketten, gehaktballen, gevulde koeken, marsrepen, enz. Het legde een zwaar beslag op onze barvrijwilligers, die echter met veel plezier hun werk hebben verricht. Het was voor een goed doel want de inkomsten van alle verkochte consumpties betekenden een welkome aanvulling van onze kas. Het bestuur heeft op een speciale bijeenkomst in het najaar met alle vrijwilligers hen bedankt voor hun geweldige inzet.

In het afgelopen jaar konden wij ook weer vele vissers begroeten. Zij kwamen met een groep van de instelling waar zij verblijven of zij kwamen individueel. Het weer was over het algemeen goed. De visvangst viel echter wat tegen. Er werden vooral kleine jonge vissen gevangen. De wat grotere vissen lieten zich niet vangen. Wij vragen ons af hoe dat komt omdat wij in 2012 en ook in 2013 een groot aantal kroeskarpers in de fortgracht hebben uitgezet. Daarvan is nog geen enkele gevangen. Wij kunnen de schuld nu niet aan de aalscholvers geven omdat de vluchtkooien voor de vissen, die wij in 2011 in de fortgracht hebben geplaatst, naar het lijkt wel effect hebben. Wij hebben sinds de plaatsing van deze kooien veel minder aalscholvers in onze fortgracht waargenomen dan daarvoor.

De reden voor de geringe visvangst zou kunnen zijn de ondiepte van de fortgracht. Deze is vóór het paviljoen ongeveer 1 tot 1,50 meter diep. De oplossing zou zijn het uitbaggeren van de fortgracht.

Maar dat is een taak van Natuurmonumenten, de eigenaar van het fort, en deze vereniging heeft op dit moment daar geen geld voor. Zelf zouden wij het ook niet kunnen betalen. Het bestuur bezint zich om voor dit probleem een oplossing te vinden.

De Nationale Visdagen die wij elk jaar organiseren trokken wat minder bezoekers dan vroeger. De Visdag voor Sociale Werkplaatsen kon dit jaar weer niet doorgaan. En aan de Visdag voor Activiteitencentra deden twee instellingen mee, waarvan één met maar één visser. Het is duidelijk dat de economische crisis ook gevolgen heeft voor instellingen voor gehandicapten. Voor uitstapjes is steeds minder geld beschikbaar. En vooral de instellingen die niet over eigen vervoer beschikken, ervaren dat de vervoerskosten steeds meer stijgen. Dit en de toegenomen verkeersdrukte, waardoor langere reistijden, zijn ook de oorzaken dat wij steeds minder bezoekers van buiten de Randstad ontvangen. Onze trouwe gasten Revalidatie Friesland uit Beetsterzwaag en Siza Dorpsgroep uit Arnhem zijn de uitzonderingen.

Het bestuur heeft daarom besloten geen aparte wedstrijden meer te houden voor Sociale Werkplaatsen, Woonvormen, Activiteitencentra en Revalidatiecentra. Alle wedstrijddagen zullen voortaan toegankelijk zijn voor alle instellingen. Het bestuur hoopt dat daardoor meer instellingen aan een wedstrijddag zullen meedoen. Dit heeft ook het voordeel dat een instelling die vroeger niet kon meedoen omdat de betreffende wedstrijddag niet schikte, nu uit verschillende dagen kan kiezen. Ook wordt het mogelijk dat enthousiaste vissers zich voor meer wedstrijddagen kunnen inschrijven.

Aan de inrichting van ons paviljoen is in het afgelopen jaar hard gewerkt. De binnenzijde is opnieuw gewit en geschilderd. Er is een bijkeuken gebouwd. Aanrecht en keukenkastjes zijn afkomstig uit het voormalige gemeentehuis van Abcoude en werden ons geschonken door de nieuwe eigenaar. De verlichting is opnieuw aangelegd. Snoeren zijn nu aan het oog onttrokken. En ten slotte is een geheel nieuwe bar gebouwd. Het lage gedeelte waar rolstoelers hun consumpties kunnen bestellen en ophalen is natuurlijk gehandhaafd. De klusgroep vrijwilligers, die dit allemaal voor elkaar heeft gebracht, verdient het hier met name te worden genoemd (in alfabetische volgorde): Ed Rossino, Henny Houthuyzen, Cees Spanbroek, Jan Verhoek, Cor van der Weit, Gijs van Wijngaarden. Zij hebben allemaal een deel van hun vrije tijd opgeofferd voor het goede doel. Veel dank!

Het paviljoen was ook in 2013 veel in gebruik voor verenigingen, clubs, enz. in Abcoude en omstreken voor het houden van bijeenkomsten, vergaderingen, lezingen, en dergelijke. De in 2012 gemaakte afspraken om de beheerder Roy Waanders zoveel mogelijk te ontlasten hebben gewerkt. Een deel van zijn taken is overgenomen door enthousiaste barvrijwilligers. Ook het systeem om reserveringen zoveel mogelijk per email te doen, blijkt te werken.

Ons bestuurslid Frans Kramer, zowel in leeftijd als in dienstjaren onze oudste vrijwilliger, is door een ernstige ziekte getroffen, die hem tijdelijk heeft uitgeschakeld. Het bestuur hoopt dat Frans na een waarschijnlijk lange periode van revalidatie, zijn taak als bestuurslid zal kunnen hervatten. Ons bestuurslid Roy Waanders heeft om persoonlijke redenen zijn bestuursfunctie neergelegd. Zijn taak als beheerder van het paviljoen blijft hij vervullen. Omdat het aantal actieve bestuursleden zo wel erg klein zou worden zijn Elvira en Caja Oudemans tot het bestuur toegetreden. Elvira heeft de functie coördinator beheer gekregen. Zij is thans het eerste aanspreekpunt voor het maken van afspraken voor vissen of huur van het paviljoen. Caja gaat de functie van penningmeester vervullen en neemt die taak over van Wim Hulshoff Pol. Deze blijft de secretaris. De taak van Frans Kramer, verantwoordelijkheid voor het visgebeuren, wordt voorlopig waargenomen door de voorzitter Evert Jan Graatsma, tot Frans die functie weer kan vervullen of een andere vrijwilliger voor die functie kan worden gevonden.

Het bestuur in zijn nieuwe samenstelling is klaar om u in het nieuwe seizoen te ontvangen. Wij hopen dat u in groten getale (weer) bij ons komt vissen.