Het afgelopen jaar 2012 is weer een goed jaar voor ons geweest. Het begon met met ijspret op de fortgracht.  Onze kantine fungeerde als koek en zopie. Van onze warme chocola, erwtensoep, glühwein, kroketten, gehaktballen, eierkoeken, marsrepen, enzovoorts, werd door vele enthousiaste jonge en oude schaatsers gretig gebruik gemaakt. De penningmeester was zeer tevreden. Wel legt dit gebruik van onze kantine een zware last op onze vrijwilligers. Een klein team van zo’n zes, zeven mannen en vrouwen is een paar dagen van twaalf uur ’s middags tot elf uur ’s avonds onafgebroken in de weer geweest. Zonder hun inspanning had dit niet kunnen gebeuren. De vorstperiode had ook niet langer mogen duren.  Omdat vrijwel al onze electrische apparaten aanstonden (frituurpannen, magnetron, glühweinketel, oven, vaatwasmachine) en alle verlichting brandde, had onze electrische installatie het zwaar te verduren. Geregeld sloegen zekeringen door en uiteindelijk zelfs de hoofdzekering.  Dit veroorzaakte natuurlijk overlast maar het had ook erger kunnen zijn: kortsluiting en brand.  Daarom hebben wij door een erkend electriciën twee nieuwe groepen laten plaatsen, zodat de electrische belasting beter verdeeld kan worden. Dat dit heeft geholpen is gebleken begin dit jaar toen het paviljoen wederom een “koek en zopie” was. Alles functioneerde nu naar behoren en alle zekeringen hielden het.

 

Zoals in het vorige jaaroverzicht al is beschreven hadden de eerder door ons geplaatste viskooien geen enkele invloed op het dichtvriezen van de fortgracht. Desondanks hebben wij op verzoek van de IJsclub Abcoude die meende dat er toch een paar zwakke plekken in het ijs boven de kooien waren geweest, de bovenkant  van de kooien nog wat verder onder water gedrukt.  In de vorstperiode die we net achter de rug hebben is de fortgracht opnieuw zonder problemen helemaal dichtgevroren en de IJsclub heeft nu toegegeven dat de kooien geen last veroorzaakt hebben.

 

Er werd weer veel gevist dit jaar en er werd ook meer gevangen. Wij hebben de indruk dat de vluchtkooien tegen de aalscholvers helpen. Terwijl anders later in het jaar nauwelijks nog vis gevangen werd, was dat nu niet het geval. Op de laatste wedstrijd van 5 september 2012  werden meer dan 160 vissen gevangen, vooral kleine vissen die graag door aalscholvers gegeten worden.

 

Waar wij dit jaar veel last van hadden was een enorme groei van waterpest en draadalgen in de fortgracht. Het vissen werd daardoor praktisch onmogelijk en wij hebben zelfs een aantal instellingen die bij ons wilden vissen, moeten afzeggen. Uiteindelijk hebben wij een bedrijf ingeschakeld met een maaiboot ,waarmee de waterplanten bij de grachtbodem zijn afgesneden en zijn opgevist en aan land gebracht. Maar nog geen zes weken later moest dit nog een keer gebeuren, zo hardnekkig was de groei van dit “wateronkruid”. Ongeveer vijf jaar geleden hadden wij met eenzelfde wildgroei van waterpest en draadalg te maken en moesten wij ook een maaiboot gebruiken. Waar deze groei aan ligt is moeilijk te zeggen. Het kunnen de klimatologische omstandigheden geweest zijn. Het was erg warm weer in juli/augustus. Misschien is er door het waterschap fosfaatrijk water vanuit het riviertje de Angstel in de fortgracht ingelaten. Fosfaten zijn  voor waterplanten goede mest.  Of het komt doordat de fortgracht op plekken zeer ondiep is waardoor zonlicht gemakkelijk tot op de bodem schijnt. Voor dat laatste pleit dat de fortgracht vóór ons paviljoen ongeveer 1 tot 1,5 meter diep is en juist voor het paviljoen was de waterpest- en algengroei het grootst.  Maar het kan ook komen doordat er te weinig plantenetende vissen in de fortgracht zijn.

De kruiskarpers die wij dit jaar hebben uitgezet, zullen daarin geen verandering brengen. Het zijn geen planteneters. Maar wel zijn zij bestendig tegen aalscholvervraat, ten minste als zij 30 cm of langer zijn.  In augustus hebben wij 165 kg kruiskarper uitgezet. In september kwam daar nog eens 150 kilo bij als gift van het gezelschap Vis à Vis, zie ook elders in dit nummer. Samen ruim 800 vissen die in het najaar rustig op krachten hebben kunnen komen. Wij zijn benieuwd of er dit seizoen kruiskarpers gevangen gaan worden.

 

Wij konden het afgelopen jaar weer veel gasten ontvangen.  Als de weersverwachting goed is komen veel instellingen bij ons een dagje vissen. Meestal zijn het geen ervaren vissers en wordt er niet veel gevangen maar daar hebben onze gasten geen last van. Zij genieten van zo’n dagje uit. En als er dan toch een visje wordt gevangen is het feest. Wij hebben een aantal trouwe bezoekers dat  meer dan één keer komt!

Ook bij de deelnemers aan onze wedstrijden in het afgelopen jaar heerste tevredenheid.  De weersomstandigheden waren over het algemeen goed en er werd redelijk gevangen. Zie de uitslagenlijst elders in dit nummer. Helaas kon de wedstrijddag voor Sociale Werkplaatsen niet doorgaan wegens gebrek aan deelnemers. Slechts twee Sociale Werkplaatsen hadden zich aangemeld, waarvan één zich op het laatste moment moest terugtrekken wegens het ontbreken van een vervoersmogelijkheid.  Wij begrijpen dat Sociale Werkplaatsen het door de politiek  nu erg moeilijk hebben maar hopen dat dit jaar de strijd om de wisselbeker weer kan doorgaan.

 

Het bestuur was blij verrast met een gift van 2500 euro van de Hengelsportvereniging V.I.O.S. uit Enschede.  V.I.O.S. had een groot bedrag overgehouden uit de verkoop van zijn clubhuis en wilde dit aan een aantal goede doelen besteden. Op woensdag 8 augustus waren vier bestuursleden van V.I.O.S. aanwezig op het Viscentrum in Abcoude, die ons het goede nieuws meedeelden. Zij konden van nabij meemaken hoe vrijwilligers van het Viscentrum zich inspannen voor gehandicapte vissers omdat die dag een wedstrijd plaats vond voor activiteitencentra. Enkelen van hen konden zelfs assisteren bij het ontwarren van vistuigjes.

 

De verhuur van ons paviljoen aan organisaties met een sociale en/of culturele doelstelling uit Abcoude en omstreken is in het afgelopen jaar weer toegenomen. Er waren weken dat bijna iedere middag of avond iets in het paviljoen te doen was. Dit trok een zware wissel op het fysieke en geestelijke uithoudingsvermogen van onze beheerder Roy Waanders. Gelukkig heeft een aantal vrijwilligers zich ingezet om hem zoveel mogelijk te ontlasten. In verband daarmee is ook een nieuwe regeling gemaakt voor het maken van afspraken. Dit moet voortaan zoveel mogelijk via email gebeuren. Een van onze vrijwilligers houdt de agenda bij, die via email door alle vrijwilligers is te raadplegen. Voor afspraken die redelijke tijd van te voren zijn gemaakt, wordt het zo mogelijk om vooraf te bepalen hoeveel en welke vrijwilligers nodig zijn om te helpen.  Dit maakt het makkelijker voor de vrijwilligers want die zijn niet altijd op afroep beschikbaar. En zo wordt voorkomen dat op een gegeven moment de beheerder in zijn eentje of met maar één vrijwilliger een grote groep moet bedienen.

Wij beschikken nu over 32 vrijwilligers inclusief de 4 leden van het bestuur en de beheerder van het paviljoen, 18 mannen en 14 vrouwen. Twee en twintig vrijwilligers zijn beschikbaar om achter de bar bij de bediening te werken, vijf verlenen  assistentie bij het vissen, vier zijn er voor kluswerkzaamheden, drie doen administratieve werkzaamheden. Sommige vrijwilligers hebben een dubbelfunctie.

Wat sommige gebruikers van het paviljoen niet beseffen is de grote hoeveelheid werk die gepaard gaat met het gebruik van het paviljoen.  Vóór elke bijeenkomst moet de zaal worden schoongemaakt, de vloer moet worden geveegd, stoelen en tafels moeten worden neergezet op de juiste plaats. De toiletten moeten worden geïnspecteerd en zo nodig worden schoongemaakt. Na afloop moet hetzelfde gebeuren. De zaal moet worden opgeruimd, stoelen en tafels moeten worden verplaatst en de toiletten moeten worden schoongemaakt. We hebben het dan nog niet gehad over het verstrekken van consumpties, het ophalen van lege kopjes en glazen, het inruimen en ontruimen van de vaatwasmachine en het herplaatsen van het schone vaatwerk. Het werk dat achter de schermen wordt gedaan is hiermee nog niet eens genoemd. En de vrijwilligers moeten de hele tijd aanwezig zijn.  Zij worden voor hun inspanningen niet betaald. Het bestuur is erg blij dat zoveel vrijwilligers zich telkens opnieuw willen inzetten voor het Viscentrum.  Het bestuur heeft in november een bijeenkomst  met alle vrijwilligers georganiseerd en hen bij die gelegenheid bedankt met een kleine attentie.  Als er in Abcoude en omstreken nog mensen zijn die ook een handje zouden willen helpen bij het vissen, bij het klussen of bij de bediening, dan kunnen zij zich aanmelden bij de secretaris.

 

In het nieuwe jaar zijn wij begonnen met het opnieuw witten en schilderen van de binnenzijde van het paviljoen. Ook de bedrading van de verlichting en de verlichting zelf worden vernieuwd. Dat doen wij allemaal met vrijwilligers. Voorts gaan wij een nieuwe bijkeuken maken. Aanrecht en keukenkastjes werden ons geschonken door de nieuwe eigenaar van het voormalige gemeentehuis van Abcoude.  

 

Ten slotte beschikt het Viscentrum nu over een pinautomaat. Daarmee wordt het betalen gemakkelijker. Ook het Viscentrum is er om veiligheidsredenen mee gebaat dat er minder contant geld rond gaat.

 

Wij zijn klaar om u in het nieuwe seizoen te ontvangen. Wij hopen dat u weer in groten getale bij ons komt vissen.