Beleidsplan

Beleidsplan 2021 en volgende jaren.
Het doel van het Stichting Viscentra Gehandicapten is het mogelijk maken voor mensen met een beperking van alle leeftijden en senioren (60+) om op een veilige en comfortabele manier de vissport te beoefenen. In dat verband exploiteert de Stichting een modelviscentrum bij het Fort Abcoude. Het beleid van het bestuur is erop gericht het bestaan van het viscentrum ook voor langere tijd te verzekeren. Daartoe is nodig: onderhoud van het paviljoen, van de vissteigers, het terrein en van het viswater. Dit laatste heeft continu de aandacht om goede visvangsten te garanderen.

Hieronder treft u het beleidsplan aan.

    • Het doel van de Stichting Viscentra Gehandicapten is het mogelijk maken voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperkingen van alle leeftijden en senioren (60+) op een veilige manier de vissport te beoefenen. In dat verband exploiteert de Stichting een model-viscentrum bij het Fort Abcoude. Dit Viscentrum is volledig aangepast aan invaliden.
    • Het beleid van het bestuur is erop gericht het bestaan van het Viscentrum ook voor langere tijd te verzekeren. Daartoe is nodig onderhoud van het paviljoen, van de vissteigers en van het viswater. Dit laatste heeft met name de aandacht. De visvangsten vallen de laatste jaren tegen. Uit een in 2011 gehouden visserijkundig onderzoek blijkt dat dit verschillende oorzaken heeft.  Één oorzaak is de vraat van aalscholvers.
    • Voorlopig zal het bestuur op advies van de Stichting Sportvisserij Mid-West Nederland de visvangst trachten te verbeteren door het uitzetten van vis, door een aangepast voederschema en door de uitbundige groei van waterplanten en algen tegen te gaan.

 

    • De financiële middelen voor het uitvoeren van het beleid van het bestuur worden verworven uit donaties, speciale acties en de exploitatie van het paviljoen. Het laatstgenoemde vormt de grootste bron van inkomsten. Het beleid van het bestuur is er dan ook op gericht het paviljoen in optimale staat te houden, zodat gasten op de best mogelijke wijze kunnen worden ontvangen. In dat kader zijn in 2012 en 2013 de keuken en de bar vernieuwd en is de binnenzijde van het paviljoen opnieuw geverfd. In 2020 en 2021 is de buitenzijde van het paviljoen deels geverfd en opgeknapt.

 

    • Uit de verslagen van het bestuur en van de penningmeester en uit de financiële verantwoordingen elders op deze site blijkt hoe het vermogen van de Stichting wordt besteed: grotendeels aan de exploitatie en het onderhoud van het Paviljoen en verder aan het onderhoud van visplaatsen en viswater en aan het organiseren van wedstrijden voor gehandicapte vissers. Het beheer van de gelden van de Stichting berust in eerste instantie bij de penningmeester. Over investeringen van meer dan € 500 wordt door het bestuur beslist.